Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Phối hợp, thực hiện việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm thông qua hệ thống giám sát hành trình
Ngày đăng 07/11/2023 | 9:11 AM

Ngày 06/11/2023, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 6167/SGTVT-QLVT về việc phối hợp, thực hiện việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm thông qua hệ thống giám sát hành trình gửi cơ quan các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan.

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và UBND Thành phố và hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam về khai thác, sử dụng dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình (trong đó khai thác và xử lý các vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình, vi phạm tốc độ). 
Qua theo dõi, trên địa bàn Thành phố còn tồn tại một số đơn vị kinh doanh vận tải chưa nghiêm tục thực hiện đầy đủ các quy định về quy trình đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là bộ phận quản lý và theo dõi an toàn giao thông của các đơn vị vận tải dẫn đến tình trạng vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình, vi phạm tốc độ. Từ đầu năm đến nay, Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội đã ban hành 10 văn bản  để chấn chỉnh, thu hồi phù hiệu, biển hiệu của các đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định. Tuy nhiên, chỉ có một số đơn vị vận tải chấp hành việc thu hồi và giao nộp phù hiệu, biển hiệu của các xe đã bị xử lý vi phạm về Sở GTVT Hà Nội, một số đơn vị vận tải chưa chấp hành việc thu hồi và giao nộp phù hiệu, biển hiệu theo quy định. Sở GTVT Hà Nội đã tổng hợp các trường hợp sau đây:

Kết quả tổng hợp chấp hành vi phạm tốc độ tháng 8/2023

Kết quả tổng hợp đơn vị báo cáo chấn chỉnh bộ phận quan ly ATGT do khong truyen du lieu giam sat hanh trinh Thang 8 nam 2023

Kết quả tổng hợp đơn vị báo cáo chấn chỉnh bộ phận quan ly ATGT do để vi thoi gian lam viec lái xe Thang 8 nam 2023
Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp, giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng cho người dân sử dụng dịch vụ vận tải, Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Công an và Sở GTVT các tỉnh/thành phố, Sở GTVT-XD Lào Cai phối hợp và chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện xử lý đối với các trường hợp vi phạm (vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, vi phạm tốc độ, không chấp hành quyết định về thu hồi phù hiệu, biển hiệu của các đơn vị kinh doanh vận tải nêu trên) theo quy định, gửi kết quả xử lý vi phạm về Sở GTVT Hà Nội (qua Phòng Quản lý vận tải) để phối hợp quản lý.
2. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố:

(1) Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó, tập trung công tác đôn đốc quản lý lái xe, bộ phận an toàn giao thông thực hiện đú

ng và đầy đủ trách nhiệm được giao theo quy định của pháp luật, chấp hành các quyết định về thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với xe ô tô đã bị xử lý vi phạm; (2). Tổng hợp, gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội (qua Phòng Quản lý vận tải) việc thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông dẫn đến tình trạng vi phạm tại đơn vị về tốc độ, thời gian làm việc của lái xe, không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động.
3. Giao Thanh tra Sở GTVT Hà Nội
Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải kiểm tra, xử phạt nghiêm các vi phạm (nếu có) của các đơn vị kinh doanh vận tải đối với hành vi không chấp hành quyết định về thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ, vi phạm thời gian làm việc của lái xe, không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Sở GTVT Hà Nội; Vi phạm của bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông tại đơn vị kinh doanh vận tải đối với hành vi không hoạt động, hoạt động không đầy đủ (nếu có) quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải. 
Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở kết quả xử lý vi phạm (đối với từng hành vi vi phạm: truyền dữ liệu, thời gian làm việc, không chấp hành quyết định cơ quan quản lý nhà nước) và các phát sinh có liên quan.
4. Giao Phòng Quản lý vận tải
Tạm thời chưa giải quyết cấp mới, cấp lại phù hiệu, biển hiệu đối với đơn vị kinh doanh vận tải: (1). Vi phạm quy định bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu mà không chấp hành quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu; (2). Vi phạm về truyền dữ liệu, tốc độ, thời gian làm việc của lái xe mà không thực hiện chấn chỉnh và không gửi báo cáo về việc chấn chỉnh bộ phận theo dõi an toàn giao thông cho đến khi đơn vị chấp hành đầy đủ các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải và các nội dung chỉ đạo của Sở GTVT Hà Nội.
Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

6167/SGTVT-QLVT

 

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào