Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Quyết định về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu của các xe ô tô và đình chỉ khai thác chuyến xe (nốt xe) của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải theo tuyến cố định
Ngày đăng 30/08/2023 | 4:54 AM

Ngày 29/8/2023, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành Quyết định 4065/QĐ-SGTVT về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu của các xe ô tô và đình chỉ khai thác chuyến xe (nốt xe) của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải theo tuyến cố định

Theo đó, Sở GTVT Hà Nội đã thu hồi phù hiệu xe tuyến cố định của các xe ô tô; đình chỉ khai thác chuyến xe (nốt xe) của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định trong danh sách theo kết quả rà soát, thống kê xe bỏ bến, không vào bến xe hoạt động tại báo cáo số 579/CPBX ngày 23/08/2023 của Công ty CP bến xe Hà Nội (Danh sách kèm theo).
Lý do: vi phạm theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ tại điểm c khoản 10, Điều 22: “Thu hồi phù hiệu của các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định khi doanh nghiệp, hợp tác xã không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến trong thời gian 60 ngày liên tục”; tại khoản 9 Điều 20: “ Doanh nghiệp, hợp tác xã bị đình chỉ khai thác tuyến và phải nộp lại phù hiệu cho cơ quan cấp khi doanh nghiệp, hợp tác xã không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến trong thời gian 60 ngày liên tục”.
Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải có tên trong danh sách Phụ lục kèm theo nộp lại phù hiệu “xe tuyến cố định” đã được Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp về địa chỉ: Phòng Quản lý vận tải - Sở Giao thông vận tải Hà Nội, số 258 đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội, trước ngày 01/09/2023; Trong thời gian thi hành Quyết định, đơn vị vận tải không được tự ý đưa xe vào khai thác tuyến trong danh sách nêu trên và có báo cáo cụ thể về lý do phương tiện không vào bến hoạt động. Sở Giao thông vận tải từ chối thực hiện các thủ tục hành chính liên quan khi đơn vị không chấp hành thực hiện nghiêm túc việc xử lý vi phạm; cam kết chấn chỉnh, khắc phục vi phạm theo quy định.

TẢI QUYẾT ĐỊNH 4065/QĐ-SGTVT 

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào