Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam
Ngày đăng 16/03/2023 | 8:12 AM

Ngày 15.3.2023, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành Quyết định số 941/QĐ-SGTVT Về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam.

Tải về quyết định số: 941/QĐ-SGTVT

Phu luc 1 Danh sach phuong tien vi pham toc do thang 09 nam 2022

Phu luc 2 Danh sach phuong tien vi pham toc do thang 10 nam 2022

Phu luc 3 Danh sach phuong tien vi pham toc do thang 11 nam 2022

Phu luc 4 Danh sach phuong tien vi pham toc do thang 12 nam 2022

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh