Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Đôn đốc thực hiện truyền dữ liệu Lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam
Ngày đăng 03/01/2023 | 6:40 AM

Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 2291/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 28/12/2022 về việc tiếp tục đôn đốc truyền dữ liệu lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam lần 3 , Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện theo chỉ đạo tại văn bản nêu trên.
Để đảm bảo thực hiện các nội dung theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị :
1. Các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách:
Báo cáo kết quả triển khai truyền dữ liệu lệnh vận chuyển để quản lý xe ra vào bến về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam; Thông báo thời điểm bắt đầu thực hiện lệnh vận chuyển điện tử của doanh nghiệp tới các đơn vị liên quan; Nêu nguyên nhân và kiến nghị việc chưa truyền dữ liệu về Cục Đường bộ Việt Nam; Chủ động trang bị giải pháp công nghệ và phối hợp với Doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải để thực hiện ký, đóng dấu trên Lệnh vận chuyển điện tử; Báo cáo hoàn thành trước ngày 05/01/2023 theo hướng dẫn tại Văn bản số 2291/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 28/12/2022 của Cục ĐBVN; 
2. Các đơn vị vận tải hành khách bằng xe ô tô, xe buýt theo tuyến cố định
Triển khai các nội dung thực hiện Văn bản số 2291/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 28/12/2022 về việc tiếp tục đôn đốc truyền dữ liệu lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam lần 3; thực hiện đăng ký kết nối và truyền dữ liệu lệnh vận chuyển trực tuyến tại địa chỉ : https://benxe.gov.vn/QLTT/Quan-Ly-Don-Vi-Hoat-Dong ; Báo cáo về Sở Giao thông vận tải Hà Nội việc sử dụng lệnh vận chuyển điện tử và những khó khăn, kiến nghị, đề xuất (nếu có) trước ngày 05/01/2023; 
3. Giao Thanh tra GTVT kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) việc thực hiện kết nối, truyền dữ liệu lệnh vận chuyển điện tử của các đơn vị vận tải, bến xe về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam và các vi phạm của xe khách tuyến cố định bỏ bến, hoạt động trái phép theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. 
Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện ./.

3/SGTVT-QLVT

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh