Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Triển khai văn bản số 11445/BGTVT-VT ngày 02/11/2022 của Bộ GTVT về việc cập nhật, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc
Ngày đăng 10/11/2022 | 8:57 AM

Sở Giao thông vận tải thành phố (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 11445/BGTVT-VT ngày 02/11/2022 của Bộ GTVT về việc cập nhật, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc (đính kèm văn bản số 11445/BGTVT-VT ngày 02/11/2022 và niêm yết tại Website của Sở GTVT thành phố Hà Nội tại địa chỉ: www.sogtvt.hanoi.gov.vn).

6255/SGTVT-QLVT

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, 
Sở GTVT thành phố Hà Nội đề nghị Công ty cổ phần bến xe Hà Nội thực hiện một số công việc sau:
1. Niêm yết trên hệ thống thông tin của bến xe các thông tin liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục tuyến vận tải đã nêu tại văn bản số 11445/BGTVT-VT ngày 02/11/2022 của Bộ GTVT. Kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị vận tải ghi đúng hành trình, lịch trình trong Lệnh vận chuyển và thực hiện đúng hành trình đã được Bộ GTVT công bố.
2. Rà soát, cập nhật các tuyến vận tải đã được Bộ GTVT công bố trong Danh mục tuyến để đề xuất giờ xe xuất bến phù hợp với số chuyến đã được điều chỉnh và tổ chức giao thông trên địa bàn Thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải đăng ký khai thác theo quy định.
Trân trọng./.  

  Album Ảnh