Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông, thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (T5/2022-T8/2022) (văn bản số 6339/SGTVT-QLVT )
Ngày đăng 10/11/2022 | 1:24 PM

Ngày 10/11/2022, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 6339/SGTVT-QLVT về việc Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông, thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (T5/2022-T8/2022) gửi các đơn vị KDVT bằng xe ô tô trên địa bàn TP Hà Nội, các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình, các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải.

Xem chi tiết văn bản tại đây: 6339/SGTVT-QLVT

Phụ lục 1 và Phu luc 2 Danh sách các đơn vị thực hiện quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu

Phu luc 3 Danh sách đơn vị không truyền dữ liệu giám sát hành trình tháng 5,6,7,8 năm 2022

Phu luc 4 Danh sách đơn vị vi phạm thời gian làm việc của lái xe tháng 5,6,7,8 năm 2022

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh