Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Thực hiện văn bản 8927/BGTVT-VT của Bộ GTVT về triển khai Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022
Ngày đăng 06/09/2022 | 2:59 PM

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp mới của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện nhiều biến chủng mới. Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 8927/BGTVT-VT ngày 30/08/2022 của Bộ GTVT về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/08/2022.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải, khai thác bến xe thực hiện một số nội dung sau:
 1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/08/2022 (Công điện số 755/CĐ-TTg và Văn bản số 8927/BGTVT-VT đính kèm)
 2. Tiếp tục thường xuyên thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở GTVT Hà Nội tại Văn bản số 4257/SGTVT-QLVT ngày 18/08/2022 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh