Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Triển khai Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày đăng 19/07/2022 | 4:02 PM

Ngày 19/7/2022, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3782/SGTVT-QLVT về việc triển khai Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tải về: 3782/SGTVT-QLVT

  Album Ảnh