Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

V/v tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Ngày đăng 30/12/2021 | 3:02 PM

Ngày 30/12/2021, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 6365/SGTVT-QLVT V/v tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội; văn bản số 13925/BGTVT-VT ngày 28/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 (đính kèm Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố và văn bản số 13925/BGTVT-VT ngày 28/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải). Sở GTVT thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Ban An toàn giao thông, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội, Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội, các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn TP. Hà Nội, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, như sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và UBND Thành phố tại các văn bản nêu trên; tiếp tục thực hiện các nội dung đã giao tại Kế hoạch số 2301/KH-SGTVT ngày 01/12/2021 và văn bản số 6127/SGTVT-QLVT ngày 17/12/2021 của Sở GTVT thành phố Hà Nội về tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Nhâm Dần.

2. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở GTVT thành phố Hà Nội (qua các đầu mối đ/c Nguyễn Đình Hạnh, email: hanhsogtvt@gmail.com và đ/c Đinh Xuân Hưng, email: dinhxuanhung_sogtvt@hanoi.gov.vn) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

6365/SGTVT-QLVT

Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp thực hiện, báo cáo đúng tiến độ./.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh