Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông; thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình ( Tháng 5,6,7, 8/2021) (4679/SGTVT-QLVT)
Ngày đăng 18/10/2021 | 5:39 PM

Sở Giao thông vận tải Hà Nội thực hiện khai thác dữ liệu giám sát hành trình từ ngày 01/5/2021 đến 31/8/2021 (04 tháng) từ Hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Kết quả như sau:

 

STT

Chỉ tiêu

Tổng số đơn vị vi phạm

Tổng số xe vi phạm

Tháng 5/2021

1

Vi phạm về tốc độ

298

805

2

Vi phạm về thời gian làm việc của lái xe

4660

27001

3

Vi phạm về truyền dữ liệu

13740

108101

Tháng 6/2021

1

Vi phạm về tốc độ

270

615

2

Vi phạm về thời gian làm việc của lái xe

3997

25341

3

Vi phạm về truyền dữ liệu

12925

92054

Tháng 7/2021

1

Vi phạm về tốc độ

277

794

2

Vi phạm về thời gian làm việc của lái xe

4108

28200

3

Vi phạm về truyền dữ liệu

13378

102032

Tháng 8/2021

1

Vi phạm về tốc độ

806

791

2

Vi phạm về thời gian làm việc của lái xe

2872

15962

3

Vi phạm về truyền dữ liệu

13741

109059

Xem chi tiết danh sách tại đây (tải về):

Để thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT, Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung như sau:

1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội:

- Thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các ô tô kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý của đơn vị lên Hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

- Thực hiện việc rà soát, đối chiếu các vi phạm với thực tế quản lý của đơn vị, trường hợp phát hiện có sai lệch với các vi phạm nêu trong các phụ lục gửi kèm theo văn bản này yêu cầu đơn vị tổng hợp báo cáo giải trình (gửi kèm theo tài liệu chứng minh sai lệch, trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu yêu cầu báo cáo về Sở Giao thông vận tải Hà Nội nộp kèm theo phù hiệu) về Sở Giao thông vận tải Hà Nội trước ngày 16/11/2021 để Sở Giao thông Hà Nội tổng hợp báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, giải quyết. Sau thời gian trên, đơn vị không gửi báo cáo Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ xử lý theo quy định. (Báo cáo, các tài liệu kèm theo gửi về Phòng Quản lý vân tải - Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Đ/c Tầng 14 Khu liên cơ Hành chính công thành phố Hà Nội – 258 Võ Chí Công – Xuân La – Tây Hồ – Hà Nội; Liên hệ Đ/c Khương Minh Tuấn – chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, số điện thoại: 0962429999).

- Tăng cường công tác quản lý lái xe, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, kiểm điểm đối với các lái xe thường xuyên vi phạm tốc độ, vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị.

2. Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình

Thực hiện việc cảnh báo đến các đối tác là đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm về việc không thực hiện đúng các quy định truyền dẫn dữ liệu đã được công bố tại các Văn bản của Sở Giao thông vận tải Hà Nội (theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015).

Tổng hợp danh sách đơn vị vận tải (kèm theo danh sách phương tiện) đã thực hiện cảnh báo về việc không truyền dẫn dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đúng quy định, gửi về Sở Giao thông vận tải Hà Nội trước ngày 16/11/2021  để thực hiện việc xử lý vi phạm có liên quan.

3. Giao Phòng Quản lý vận tải

Tạm dừng cấp mới, cấp đổi phù hiệu, biển hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đối với các đơn vị vận tải không thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu tại Văn bản này và các Văn bản: số 1277/SGTVT-QLVT ngày 30/3/2021, số 1641/SGTVT-QLVT ngày 20/4/2021, số 2867/SGTVT-QLVT ngày 28/06/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Chủ trì rà soát, tổng hợp các các báo cáo của các đơn vị theo yêu cầu văn bản này, phối hợp gửi Thanh tra Sở Giao thông vận tải đề xuất thực hiện xử phạt đối với vi phạm (nếu có) của các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện các quy định về truyền dữ liệu giám sát hành trình, tốc độ, thời gian làm việc của lái xe theo quy định, vi phạm của trong hoạt động của bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông tại đơn vị.

4. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải – Sở Giao thông vận tải thực hiện xử phạt nghiêm đối với vi phạm (nếu có) của các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện các quy định về truyền dữ liệu, tốc độ, thời gian làm việc của lái xe theo quy định, vi phạm của trong hoạt động của bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông tại đơn vị.

(4679/SGTVT-QLVT)

Yêu cầu Trưởng phòng Quản lý vận tải, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh