Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Khẩn trương thực hiện việc lắp camera trên xe ô tô theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện KDVT bằng xe ô tô.
Ngày đăng 17/09/2021 | 6:03 PM

Để đảm bảo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu:

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái), xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Công-ten-nơ, xe đầu kéo) trên địa bàn Thành phố:
- Khẩn trương thực hiện việc lắp camera trên xe ô tô theo quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14  và khoản 5 Điều 34 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 
- Xây dựng kế hoạch lắp đặt và cam kết hoàn thành trước ngày 31/12/2021 theo đúng tinh thần tại Nghị quyết 66/NQ-CP gửi về Sở GTVT Hà Nội trước ngày 15/9/2021.
- Đối với các đơn vị đã lắp đặt camera trên xe ô tô: Báo cáo về Sở GTVT Hà Nội danh sách các xe đã lắp đặt camera (số lượng phương tiện đã lắp/số lượng phương tiện phải lắp) với nội dung “v/v lắp đặt camera trên xe ô tô” định kỳ trước 20 hàng tháng cùng với báo cáo kết quả hoạt động vận tải. 
Kế hoạch lắp đặt camera và Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở GTVT Hà Nội - Địa chỉ: 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội và qua email: bcvt_sogtvt@hanoi.gov.vn
2. Giao phòng Quản lý vận tải:
- Tăng cường tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
- Định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng, tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố và Tổng cục ĐBVN kết quả thực hiện lắp camera theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP. 
- Đề xuất các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn Thành phố, đề xuất tạm dừng giải quyết các Thủ tục hành chính đối với các đơn vị vận tải không nghiêm túc thực hiện các quy định. 
3. Giao Thanh tra Sở GTVT:
- Chù trì phối hợp với phòng Quản lý vận tải kiểm tra việc Xây dựng kế hoạch lắp đặt camera và chấp hành chế độ báo cáo của các đơn vị vận tải. 
4. Giao Hiệp hội vận tải Hà Nội, Hiệp hội vận tải hành khách công cộng Thành phố Hà Nội:
Tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP và nội dung tại mục 6 của Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

4155/SGTVT-QLVT

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh