Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

V/v Hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021.
Ngày đăng 06/09/2021 | 4:23 PM

Ngày 6/9/2021, Sở GTVT đã ban hành văn bản số 4005/SGTVT-QLVT v/v hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 gửi Sở Công thương, Sở Thông tin & truyền thông, Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn và Công an Thành phố.

Thực hiện Văn bản số 2901/UBND-ĐT ngày 04/9/2021 của UBND Thành phố về việc hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh và phương án số 204/PA-UBND ngày 03/9/2021 về Phân Vùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, như sau:
1. Triển khai đến các đơn vị nằm trong chuỗi cung ứng hàng hóa, bưu gửi của các Sở ngành về thời gian được phép hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu gửi bằng xe mô tô, xe 2 bánh từ 09h00 đến 20h00 hàng ngày tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021.
2. Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với nhân viên giao hàng khi tham gia vào hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu gửi phải có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế.
3. Gửi danh sách nhân viên giao hàng, vận chuyển nằm trong chuỗi cung ứng hàng hóa, bưu gửi của các Sở ngành sang Công an Thành phố để cấp Giấy đi đường và mã nhận diện.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các Sở Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quán triệt đến các đơn vị thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thành phố./.

4005/SGTVT-QLVT

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh