Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tại văn bản số 30/SCHTP ngày 27/8/2021
Ngày đăng 30/08/2021 | 4:30 PM

Thực hiện văn bản số 30/SCHTP ngày 27/8/2021 của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực vận tải. Sở Giao thông vận tải đã có văn bản số 3909/SGTVT-QLVT ngày 27/8/2021 đề nghị các đơn vị phối hợp kiểm tra, giám sát, quản lý di biến động của lái xe, phụ xe vận tải từ các vùng dịch về thành phố Hà Nội.

Để tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ lái xe, phụ xe đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Sở Y tế, Sở Công Thương và UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở GTVT kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra, vào các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất,…), văn phòng đại diện và nơi lưu trú đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu, phòng chống dịch Covid-19; 
2. Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc, đặc biệt là công an khu vực, Tổ trưởng dân phố, Tổ Covid cộng đồng chủ động nắm bắt thông tin danh sách lái xe, phụ xe lưu trú trên địa bàn để có biện pháp quản lý, theo dõi y tế theo quy định. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nội dung văn bản số 3909/SGTVT-QLVT ngày 27/8/2021 của Sở Giao thông vận tải.
3. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải 
Chủ trì phối hợp với lực lượng liên ngành khẩn trương xây dựng phương án liên ngành tổ chức, kiểm tra theo các nội dung tại điểm 1.2 mục 2 văn bản số 30/SCHTP ngày 27/8/2021 của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và văn bản số 3909/SGTVT-QLVT ngày 27/8/2021 của Sở Giao thông vận tải, báo cáo Giám đốc Sở trước ngày 02/9/2021. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh; trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở để phối hợp giải quyết.

3929/SGTVT-QLVT
Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

Sở GTVT Hà Nội

3929/SGTVT-QLVT

  Album Ảnh