Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Thông báo số liệu cấp giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu đến tháng 6/2021
Ngày đăng 18/06/2021 | 2:05 PM

Thực hiện Quy định Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo số liệu cấp giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu đến Tháng 6/2021 gồm 09 File Phụ lục đính kèm như sau:
Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh