Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Hỗ trợ Công ty TNHH SAMSUNG ELECTRONICS Việt Nam
Ngày đăng 10/06/2021 | 4:44 PM

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 5428/VP-KGVX ngày 03/6/2021 về việc hỗ trợ Công ty TNHH SAMSUNG ELECTRONICS Việt Nam, trong đó có nội dung giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất hỗ trợ Công ty TNHH SAMSUNG ELECTRONICS Việt Nam theo nội dung văn bản số 3470/VPCP-KGVX ngày 26/5/2021 của Văn phòng Chính phủ nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và Thành phố.

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Sở Y tế trao đổi các thông tin theo chỉ đạo Trung ương và thành phố Hà Nội và thống nhất có ý kiến với đề xuất hỗ trợ Công ty TNHH SAMSUNG ELECTRONICS Việt Nam, như sau:

1. Đối với Công ty TNHH SAMSUNG ELECTRONICS Việt Nam và các đơn vị vận tải: Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, trong đó chú trọng thực hiện các nội dung sau:

(1) Quán triệt thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hiện nghiêm biện pháp ngăn ngừa dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải và tiếp tục tăng cường truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt “Thông điệp 5K” gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế.

(2) Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền cho người lao động và chuyên gia nắm rõ tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch để phối hợp, chấp hành các chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, tránh tâm lý lơ là chủ quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế và theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 Thành phố. 

(3) Các đơn vị vận tải thực hiện việc vận chuyển người lao động, chuyên gia đang cư trú tại Hà Nội làm việc tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Nhà máy Sam Sung Bắc Ninh, Thái Nguyên và ngược lại thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với một số nội dung:

- Không cho phép người điều khiển, người phục vụ phương tiện vận chuyển cán bộ công nhân viên, chuyên gia (gọi tắt là người điều khiển phương tiện) và cán bộ, công nhân viên, chuyên gia (gọi tắt là hành khách) điều khiển, sử dụng phương tiện đưa đón hành khách nếu đang trong thời gian cách ly hoặc có biểu hiện nghi mắc COVID-19 (sốt, ho, khó thở, …);

- Đo thân nhiệt người điều khiển phương tiện và hành khách trước khi bắt đầu ca làm việc; thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp có dấu hiệu nghi mắc COVID-19 (sốt, ho, khó thở…);

- Phân công, bố trí người thực hiện vệ sinh, khử  khuẩn phương tiện;

- Bố trí đủ dung dịch sát khuẩn tay trên phương tiện;

- Bố trí thùng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày;

- Bố trí hành khách ngồi giãn cách 01 ghế và không vượt quá 50% số ghế ngồi được cấp phép; chủ động bố trí số lượng phương tiện để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của hoạt động sản xuất của Công ty TNHH SAMSUNG ELECTRONICS Việt Nam;

- Bố trí hành khách thực hiện trên tinh thần “đi xe nào về xe ấy, đi ngồi vị trí nào về ngồi vị trí ấy”;

- Ghi chép, lưu trữ, cung cấp đầy đủ thông tin người lao động và chuyên gia di chuyển trên các phương tiện vận chuyển; cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch khi hoạt động kinh doanh vận tải. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc cung cấp thông tin người lao động và chuyên gia cho các cơ quan chức năng thực hiện truy vết trong công tác, phòng chống dịch Covid-19;

- Chủ phương tiện phải cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch khi hoạt động kinh doanh vận tải;

- Yêu cầu người điều khiển phương tiện, hành khách cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế;

- Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR Code, khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

- Tuyên truyền vận động người lao động, chuyên gia có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone cảnh báo sớm khi có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng (tải ứng dụng Bluezone tại địa chỉ:http://www.bluezone.gov.vn/hoặc tải ứng dụng trên IOS hoặc Android).

- Người điều khiển phương tiện, hành khách phải đeo khẩu trang trong quá trình vận chuyển; không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang không đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi; hạn chế ăn, uống, nói chuyện trên phương tiện vận chuyển.

- Tập huấn, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người điều khiển phương tiện, hành khách.

- Thông báo kịp thời cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, ngừa phù hợp đối với các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

2. Đề nghị Thanh tra Sở Giao thông vận tải trong quá trình kiểm tra, kiểm soát tại các chốt ở các khu vực giáp ranh Hà Nội và các tỉnh lân cận ưu tiên về mặt thứ tự kiểm tra, kiểm soát về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các phương tiện đưa đón người lao động, chuyên gia đang cư trú tại Hà Nội làm việc tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Nhà máy Sam Sung Bắc Ninh, Thái Nguyên và ngược lại để đảm bảo thời gian sản xuất của Công ty TNHH SAMSUNG ELECTRONICS Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội đối với đề xuất hỗ trợ Công ty TNHH SAMSUNG ELECTRONICS Việt Nam và đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

2522/SGTVT-QLVT

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh