Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Phối hợp và thực hiện tổ chức vận tải đi - đến thành phố Hà Nội
Ngày đăng 03/06/2021 | 3:22 PM

Ngày 3/6/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2422/SGTVT-QLVT V/v tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải theo Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Thực hiện Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Để tăng cường công tác quản lý toàn bộ lưu lượng phương tiện kinh doanh vận tải hành khách ra vào các cửa ngõ của Thành phố, gắn với di biến động của lực lượng lao động, người dân giao thương giữa Hà Nội với các địa phương, Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh/thành phố, Sở Giao thông vận tải-Xây dựng Lào Cai phối hợp quản lý, thông tin phương tiện, hành khách đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu tại Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Cử đầu mối trực tiếp theo dõi mảng vận tải hành khách và phòng chống dịch Covid-19 của Sở (cung cấp tên, số điện thoại, địa chỉ email) để kịp thời phối hợp khi có yêu cầu.
2. Trong quá trình phối hợp, thực hiện tổ chức vận tải đi, đến thành phố Hà Nội, đề nghị Quý Sở liên hệ với Phòng Quản lý vận tải: đồng chí Nguyễn Tuyển-Trưởng phòng, số điện thoại 0972.188.666, địa chỉ email: nguyentuyengtvt1971@gmail.com,  hoặc đồng chí Đinh Xuân Hưng-Chuyên viên, số điện thoại 0982.838.808, địa chỉ email dinhxuanhung94.97@gmail.com, hoặc đồng chí Nguyễn Đình Hạnh-Chuyên viên, số điện thoại 0906.221.683, địa chỉ email: hanhsogtvt@gmail.com.

Sở GTVT Hà Nội.

  Album Ảnh