Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải theo Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 13/05/2021 | 8:56 AM

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Cụm công nghiệp và tại cơ sở khám chữa bệnh, văn bản số 1840/SGTVT-QLVT ngày 05/5/2021 và văn bản số 1930/SGTVT-QLVT ngày 07/5/2021 về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải trong hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, đơn vị khai thác bến xe và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, UBND Thành phố, BCĐ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội và Sở GTVT thành phố Hà Nội. Chú trọng tập trung vào các nội dung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

Xem chi tiết tại đây: 2056/SGTVT-QLVT 

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh