Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông; thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình
Ngày đăng 01/02/2021 | 5:10 PM

Ngày 01/02/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 492/SGTVT-QLVT v/v Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông; thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình.

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội thực hiện khai thác dữ liệu giám sát hành trình từ ngày 01/9/2020 đến 30/9/2020 từ Hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Kết quả như sau:

STT

Chỉ tiêu

Tổng số đơn vị

vi phạm

Tổng số xe vi phạm

1Vi phạm về tốc độ56100
2Vi phạm về thời gian làm việc của lái xe171310618
3Vi phạm về truyền dữ liệu411217054
 

Để thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT, Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung như sau:

1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội:

- Thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các ô tô kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý của đơn vị lên Hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

- Tăng cường công tác quản lý lái xe, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, kiểm điểm đối với các lái xe thường xuyên vi phạm tốc độ, vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị.

- Yêu cầu đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải có tên trong danh sách vi phạm báo cáo về Sở Giao thông vận tải trước ngày 11/02/2021 về sử dụng, khắc phục các thiết bị giám sát hành trình  bị lỗi không truyền dữ liệu theo quy định; chấn chỉnh lái xe vi phạm về tốc độ thời gian làm việc, bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị (Báo cáo gửi về Phòng Quản lý vân tải – Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Đ/c Tầng 14 Khu liên cơ Sở Ngành Hà Nội – 258 Võ Chí Công – Xuân La – Tây Hồ – Hà Nội, liên hệ Đ/c Khương Minh Tuấn – chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, số điện thoại: 0962429999). Sau thời gian trên, đơn vị không gửi báo cáo Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ xử lý theo quy định.

- Trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu yêu cầu báo cáo về Sở Giao thông vận tải Hà Nội (nộp kèm theo phù hiệu).

2. Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình

Khẩn trương phối hợp, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã ký hợp đồng cung cấp và duy trì dịch vụ trong công tác thực hiện việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện lên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Báo cáo về việc thực hiện công tác này trước ngày 11/02/2021.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh