Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Tiếp tục chấn chỉnh đơn vị vận tải vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
Ngày đăng 16/11/2020 | 4:47 PM

Ngày 16/11/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 5528/SGTVT-QLVT v/v tiếp tục chấn chỉnh đơn vị vận tải vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô gửi các cơ quan, đơn vị liên quan.

Xem chi tiết tại đây:

Xem chi tiết phụ lục tại đây.

SỞ GTVT HÀ NỘI

  Album Ảnh