Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Điều chỉnh và bổ sung khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô
Ngày đăng 27/10/2020 | 5:12 PM

Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 43/CV-HP ngày 12/8/2020 của Công ty TNHH Hiền Phước về việc ngừng hoạt động trên tuyến Hà Nội -Nam Định (để điều chỉnh tăng lưu lượng trên tuyến Hà Nội - Nam Định) và văn bản số 138/CV-AN ngày 28/8/2020 của Công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên về việc ngừng hoạt động trên tuyến Hà Nội - Ninh Bình (để điều chỉnh tăng lưu lượng trên tuyến Hà Nội -Nam Định).

Căn cứ công văn số 10268/BGTVT-VT ngày 13/103/2020 của Bộ GTVT về việc thống nhắt cập nhật, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cổ định liên tinh đường bộ toàn quốc;
Căn cứ các quy dịnh hiện hành về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô;

Sở GTVT Hà Nội thông báo:

I.Điều chỉnh khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tại bến xe Giáp Bát và bổ sung tuyến mới vào khai thác tại bến xe Yên Nghĩa. Cụ thể:
1.Điều chỉnh giảm 01 chuyến/ngày trên các tuyến:
1.1.Tuyến BX Giáp Bát (Hà Nội) - BX Nam Định (Nam Định) và ngược lại:
-Giờ xuất bến ngừng:
Tại bến xe Giáp Bát: 05hl5’; Tại bến xe Nam Định: 14h00’.
.1.2Tuyến BX Giáp Bát (Hà Nội) - BX Khánh Thành (Ninh Bình) và ngược lại:
-Giờ xuất bến ngừng:
Tại bến xe Giáp Bát: 13h30’; Tại bến xe Khánh Thành: 09h00’.
1.3.Tuyến BX Giáp Bát (Hà Nội) - BX Nho Quan (Ninh Bình) và ngược lại:
-Giờ xuất bến ngừng:
Tại bến xe Giáp Bát: 13h00’; Tại bến xe Nho Quan: 06h20'
2.Điều chỉnh tăng số chuyến khai thác trên các tuyến:
2.1. Tuyến BX Giáp Bát (Hà Nội) - BX Nghĩa Hưng (Nam Định) và ngược lại.
-Số chuyến tăng: 02 chuyến/ngày.
Hành trình chạy xe: BX. Nghĩa Hưng-TL490C-Đ. Lê Đức Thọ-QL 10-QL21-QLIA-Cầu Giẽ-Pháp Vân-Đ. Giải Phóng-BX. Giáp Bát.
-Giờ xuất bến dự kiến tại bến xe Giáp Bát: 06h00’ (nốt giờ liền trước là 07h00 và là nốt giờ đầu tiên trong ngày) và 19h00’ (nốt giờ liền trước là 18h00’ và là nốt giờ cuối cùng trong ngày).
2.2. Điều chỉnh tăng số chuyến khai thác trên tuyến BX Giáp Bát (Hà Nội) đi BX Hải Hậu (Nam Định) và ngược lại. Cụ thể:
-Số chuyến tăng: 01 chuyến/ngày.
-Hành trình chạy xe: BX Hải Hậu-QL21-Đ. Lê Đức Thọ-QL 10-ỌL21-QL1A-cầu Giẽ-Pháp Vân-Đ. Giải Phóng-BX Giáp Bát.
-Giờ xuất bến dự kiến tại bến xe Giáp Bát: 20hl5’ (nốt giờ liền trước là 17h30’, nốt giờ liền sau là 20h30’).
3.Bổ sung tuyến mới BX Yên Nghĩa (Hà Nội) - BX phía Nam Hà Giang (Hà Giang) vào khai thác:
- Số chuyến khai thác: 05 chuyến/ngày (150 chuyến/tháng).
- Hành trình chạy xe: BX Yên Nghĩa - QL6 - Xuân Mai - QL21A - QL32 - Son Tây - Cầu Trung Hà - QL32 - Phú Thọ - Tuyên Quang - QL2 - BX phía Nam Hà Giang.

II. Đề nghị Công ty cổ phần bến xe Hà Nội cập nhật thời gian dự kiến tại bến xe Giáp Bát đối với các tuyến điều chỉnh; Trung tâm khai thác bến xe căn cứ nhu cầu đi lại, khả năng tiếp nhận của bến xe tại thời điểm hiện tại đề xuất giờ xe xuất bến đối với tuyến mới BX Yên Nghĩa - BX phía Nam Hà Giang.

Sở GTVT Hà Nội thông báo điều chỉnh và bổ sung khai thác các tuyến vận tải khách liên tỉnh như trên. Đề nghị các đơn vị vận tải có nhu cầu đăng ký khai thác gửi hồ sơ đăng ký tới Sở GTVT hai đầu tuyến.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh