Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Thông báo điều chỉnh tuyến vận tải hành khách liên tỉnh Tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng 08/10/2020 | 2:23 PM

Ngày 08/10/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3714/TB-SGTVT v/v thông báo điều chỉnh tuyến vận tải hành khách liên tỉnh Tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ văn bản số 7054/BGTVT-VT ngày 21/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc thống nhất cập nhật, điều chỉnh Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến năm 2020, định hướng năm 2030 theo đề xuất của Sở GTVT TP Hồ Chi Minh tại văn bản số 6866/SGTVT-VTĐB ngày 11/6/2020;

Căn cứ Thông báo số 10847/TB-SGTVT ngày 10/9/2020 của Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh về việc đưa Bến xe Miền Đông mới vào hoạt động,
 
Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo:
 
1.Điều chỉnh các tuyến vận tải hành khách từ các bến xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội có hành trình chạy xe đi qua quốc lộ 1 từ bến xe Miền Đông hiện hữu (292 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26 quận Bình Thạnh) sang bến xe Miền Đông mới (501 đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, quận 9). Danh sách tuyến cụ thể:
2.Hành trình hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:
 

-BX Giáp Bát - Giải Phóng - Kim Đồng - Giải Phóng - Pháp Vân - QL1-...- BX Miền Đông mới.
-BXNước Ngầm - Pháp Vân - QL1 - Cao tốc Hà Nội, Ninh Bình - QL1A -...- BX Miền Đông mới.
-BX Yên Nghĩa - QL6 - Xuân Mai - đường Hồ Chí Minh -...- BX Miền Đông mới.
-BX Sơn Tây - QL21A - Xuân Mai - đường Hồ Chí Minh -...- BX Miền Đông mới.

 
3.Các đơn vị có tuyến vận tải hành khách đang hoạt động từ các bến xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến BX Miền Đông hiện hữu thực hiện cấp đổi phù hiệu sang BX Miền Đông mới.
 
4.Các đơn vị khai thác bến xe: cập nhật và niêm yết thông tin của các tuyến vận tải từ BX Miền Đông hiện hữu sang BX Miền Đông mới.
 
Sở Giao thông vận tải Hà Nội trân trọng thông báo!
Sở GTVT Hà Nội
 

  Album Ảnh