Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

V/v thực hiện các quy định về kinh doanh vận tải
Ngày đăng 08/10/2020 | 1:39 PM

Ngày 8/10/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 4915/SGTVT-QLVT về việc thực hiện các quy định về kinh doanh vận tải gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội và các Hiệp hội vận tải ô tô.

Ngày 17/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Bộ Công an ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,
Để đảm bảo thực hiện các quy định của Chính phủ và Bộ Công an theo đúng lộ trình, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị:

1.Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:
-Rà soát phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị để có kế hoạch đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen theo quy định. Thời gian trước ngày 31/12/2021.
-Thống kê số lượng phương tiện đang hoạt động và có kế hoạch cấp đổi lại phù hiệu (mẫu phù hiệu theo Thông tư 12/2020/TT-BGTVT được cấp từ ngày 01/01/2021) gửi về Sở GTVT Hà Nội (đối với xe hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe), xe ô tô vận tải khách du lịch có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu hoặc biển hiệu theo quy định). Thời gian thực hiện xong trước ngày 01/7/2021.
-Đối với các đơn vị đã có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trước ngày Nghị định 10/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: Có kế hoạch cử đi học đối với người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của đơn vị chưa đáp ứng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật giao thông đường bộ năm 2008. Thời gian trước ngày 31/12/2021.

2.Các Hiệp hội vận tải Hà Nội, Hiệp hội taxi Hà Nội: Phối hợp với các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch đổi biển số, đổi phù hiệu dể tránh tập trung vào cùng một thời điểm dễ gây quá tải, ùn ứ, không đảm bảo lộ trình theo quy định.

Vb số 4915/SGTVT-QLVT

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh