Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý ATGT và thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình
Ngày đăng 31/08/2020 | 3:12 AM  | View count: 4494

Ngày 31/8/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 4355/SGTVT-QLVT về việc chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý ATGT; thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã thực hiện khai thác dữ liệu giám sát hành trình từ ngày 01/7/2020 đến 31/7/2020 từ Hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam có kết quả như sau:

 

STTChỉ tiêuĐơn vịKết quả
1Số lượng đơn vị kinh doanh có xe vi phạm về tốc độ đơn vịđơn vị275
2Số phương tiện vi phạm về tốc độxe365
3

Số đơn vị kinh doanh có xe chưa truyền dữ liệu

(có số ngày truyền dữ liệu 29 ngày)

đơn vị9,231
4

Sổ phương tiện chưa truyền dữ liệu

(có số ngày truyền dữ liệu 29 ngày)

xe54,075
 
Để thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT, Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung như sau:
 
1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội:
- Tăng cường công tác quản lý lái xe, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, kiểm điểm đối với các lái xe thường xuyên vi phạm tốc độ, bộ phận quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị (đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe chạy tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe công ten nơ) và báo cáo về Sở GTVT Hà Nội trước ngày 05/9/2020
 
 
- Thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các oto kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý của đơn vị lên Hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 05/9/2020.
 
 
- Trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe oto không truyền dữ liệu yêu cầu báo cáo về Sở GTVT Hà Nội (nộp kèm theo phù hiệu).
- Sau ngày 05/9/2020, các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện về việc truyền dữ liệu hoặc có dữ liệu về tốc độ của các xe oto do mình quản lý vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vận tải, Sở GTVT Hà Nội sẽ xử lý theo quy định.
 
2. Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình
Đề nghị các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình khẩn trương phối hợp, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã ký hợp đồng cung cấp và duy trì dịch vụ trong công tác thực hiện việc truyền dữ liệu thiết bị GSHT của các phương tiện lên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và báo cáo việc thực hiện công tác này trước ngày 05/9/2020.
 
Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
Sở GTVT Hà Nội 
 
 
 

  Album Ảnh