Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

V/v xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 17/08/2020 | 4:17 PM

Ngày 17/8/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3404/QĐ-SGTVT v/v Quyết định xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở GTVT Hà Nội thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Xem chi tiết tại đây:

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh