Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Phúc đáp Đơn xin nghỉ lưu hành của Công ty TNHH đầu tư SUN CAPITAL
Ngày đăng 25/05/2020 | 3:32 PM  | View count: 274

Ngày 21/5/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3006/SGTVT-QLVT về việc phúc đáp Đơn xin nghỉ lưu hành của Công ty TNHH đầu tư SUN CAPIRAL.

Ngày 15/5/2020, Sở GTVT nhận được văn bản số 56/SUN đề tháng 5/2020 của Công ty TNHH đầu tư SUN CAPITAL đề nghị tạm dừng lưu hành đối với phương tiện giao thông.

Sở GTVT có ý kiến như sau: TẢI VỀ

Sở GTVT HÀ NỘI

  Album Ảnh