Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

V/v triển khai hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới
Ngày đăng 06/05/2020 | 5:08 PM  | View count: 391

Ngày 06/5/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2778/SGTVT-QLVT về việc triển khai hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

 

Về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên xe buýt, xem chi tiết công văn số 4209/BGTVT-CYT tại đây.

Sở GTVT Hà Nội

 

  Album Ảnh