Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Ngày đăng 07/02/2020 | 3:57 PM

Ngày 07/02/2020, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 806/SGTVT-QLVT về việc lấy ý kiến góp ý nội dung dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (thay thế Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT, Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT, Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT.

Xem chi tiết văn bản số 806/SGTVT-QLVT tại đây. 

Xem dự thảo văn bản: Dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 

Phụ lục của dự thảo.

  Album Ảnh