Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý các trường hợp lái xe thuộc đơn vị mình vi phạm thông qua hệ thống GSHT của đơn vị và khắc phục hư hỏng thiết bị GSHT.
Ngày đăng 09/09/2019 | 11:37  | View count: 252

Ngày 09/9/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 7608/SGTVT-QLVT về việc Kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý các trường hợp lái xe thuộc đơn vị mình vi phạm thông qua hệ thống GSHT của đơn vị và khắc phục hư hỏng thiết bị GSHT.

Xem chi tiết văn bản số 7608/SGTVT-QLVT tại: tải về

  Album Ảnh