Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Chấn chỉnh, xử lý đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô tuyến cố định thực hiện dưới 70%
Ngày đăng 05/04/2019 | 08:42  | View count: 285

Ngày 05/4/2019, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 3175/SGTVT-QLVT về việc chấn chỉnh, xử lý đơn vị kinh doanh VTK bằng xe ô tô tuyến cố định thực hiện dưới 70%

Chi tiết văn bản số 3175/SGTVT-QLVT và Danh sách các đơn vị vận tải tái vi phạm tại Phụ lục 1, Danh sách các đơn vị vận tải vi phạm lần đầu tại Phụ lục 2 tại: tải về

  Album Ảnh