Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Đôn đốc khai thác sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng 14/03/2019 | 01:57  | View count: 255

Ngày 14/3/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 2492/SGTVT-QLVT-VP gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các hiệp hội vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc đôn đốc khai thác sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến trong quá trình đề nghị giải quyết thủ tục hành chính tại Sở GTVT Hà Nội.

Xem chi tiết văn bản số 2492/SGTVT-QLVT-VP tại: tải về

  Album Ảnh