Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

THÔNG BÁO: Huy động xe tăng cường phục vụ vận tải khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019
Ngày đăng 28/11/2018 | 02:00  | View count: 396

Ngày 28/11/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành thông báo số 1971/TB-SGTVT về việc huy động xe tăng cường phục vụ vận tải khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019

Thực hiện Kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp này, Sở GTVT Hà Nội thông báo:

1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố

- Trên cơ sở nhu cầu đi lại hàng năm và dự báo nhu cầu đi lại của nhân dân trên các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh bằng xe ô tô có nhu cầu lập danh sách đăng ký xe tăng cường, lái xe tăng cường đủ điều kiện theo quy định của pháp luật gửi về Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn Thành phố trước các ngày nghỉ lễ 10 (mười) ngày để được cấp "Phù hiệu xe tăng cường" (theo mẫu đính kèm danh sách xe và lái xe).

Địa chỉ Sở GTVT Hà Nội: số 2, Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Fax: 024.33824984;

- Các đơn vị vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô có trách nhiệm:

+ Bố trí xe tăng cường đã đăng ký với Sở GTVT Hà Nội để kịp thời giải tỏa hành khách tại các khu vực bến xe trên địa bàn Thành phố;

+ Báo cáo danh sách xe và lái xe tăng cường đăng ký về Sở GTVT các tỉnh (TP) hiện đang quản lý để phối hợp với Sở GTVT Hà Nội giám sát;

+ Nộp lại "Phù hiệu xe tăng cường" đã nhận về Sở GTVT Hà Nội (bao gồm Phù hiệu đã sử dụng, chưa sử dụng, phù hiệu hỏng...) và phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng đúng quy định về "Phù hiệu xe tăng cường";

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô chở khách. Hàng ngày thực hiện việc kiểm tra và lập sổ theo dõi tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện theo đúng quy định;

+ Lập kế hoạch bố trí xe dự phòng để chuyển tải khách từ những xe có sự cố kỹ thuật, tai nạn,... trong trường hợp không có xe chuyển tải kịp thời; Các đơn vị khai thác bến xe huy động phương tiện của các đơn vị khác để chuyển tiếp khách, đơn vị vận tải có xe bị chuyển tải phải thanh toán toàn bộ chi phí có liên quan đến việc huy động phương tiện để chuyển tải khách;

+ Sử dụng "Phù hiệu xe tăng cường" theo đúng các quy định về hoạt động vận tải. Tuyệt đối không được sử dụng xe tăng cường đón khách sai quy định, chạy sai hành trình, vi phạm các quy định về hoạt động vận tải gây mất trật tự ATGT trên tuyến. Lãnh đạo các đơn vị vận tải phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng phù hiệu xe tăng cường không đúng quy định;

+ Tổ chức chạy xe theo đúng phương án đã đăng ký, chất lượng dịch vụ cam kết và các quy định hiện hành của Bộ Giao thông vận tải. Thường xuyên nhắc nhở lái xe, nhân viên phục vụ trên xe nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải và Luật Giao thông đường bộ;

+ Tiếp tục giám sát, cảnh báo và xử lý nghiêm đối với lái xe vi phạm các quy định về quản lý vận tải từ thiết bị giám sát hành trình như chạy quá tốc độ cho phép, chạy sai hành trình, thời gian làm việc của lái xe, dừng đỗ xe sai quy định...

2. Phù hiệu xe tăng cường

- "Phù hiệu xe tăng cường" được Sở GTVT Hà Nội cấp trực tiếp cho Doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải đã đăng ký và các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn Thành phố;

- "Phù hiệu xe tăng cường" chỉ có giá trị khi kèm theo "Lệnh điều động xe tăng cường" của các bến xe khách tại Hà Nội. Trên mỗi "Lệnh điều động xe tăng cường" sẽ thể hiện rõ các thông tin về tuyến phục vụ (bến xe đi-bến xe đến), biến kiểm soát, đơn vị vận tải, thời hạn sử dụng,... Mỗi "Phù hiệu xe tăng cường" của Sở GTVT Hà Nội chỉ có giá trị giải tỏa hành khách tại đầu các bến xe Hà Nội.

3. Các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn Thành phố

- Thông qua hệ thống loa phát thanh, bảng niêm yết thông tin tại bến xe để thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải các nội dung tại mục 1 của Thông báo này;

- Xây dựng kế hoạch chi tiết huy động xe tăng cường, số lượng xe đề nghị cấp "Phù hiệu xe tăng cường", công tác tổ chức và phối hợp tổ chức giao thông khu vực trong và ngoài bến xe... Báo cáo Sở GTVT trước ngày nghỉ lễ 10 (mười) ngày;

- Tổng hợp, báo cáo danh sách xe tăng cường và lái xe tăng cường về Sở GTVT Hà Nội trước ngày nghỉ lễ 07 (bảy) ngày để Sở GTVT Hà Nội tiến hành cấp phù hiệu (theo mẫu đính kèm văn bản này);

- Chủ động nhận "Phù hiệu xe tăng cường" từ Sở GTVT Hà Nội trước ngày nghỉ lễ 05 (năm) ngày và chủ động điều hành phát phù hiệu cho các đơn vị vận tải. Khi phát "Phù hiệu xe tăng cường" phải kèm theo "Lệnh điều động xe tăng cường" của đơn vị quản lý, khai thác bến xe;

- Có trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ các điều kiện theo quy định đối với các xe tăng cường và lái xe tăng cường trước khi cấp "Lệnh điều động xe tăng cường" cho các xe có "Phù hiệu xe tăng cường" do Sở GTVT Hà Nội và bến xe cấp. Chỉ những phương tiện và lái xe đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật mới được phép xuất bến;

- Có trách nhiệm ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải được Sở GTVT Hà Nội cấp "Phù hiệu xe tăng cường" vào bến xe để giải tỏa kịp thời hành khách;

- Trước 13h00' hàng ngày phải tổng hợp danh sách các đơn vị vận tải có lái xe và phương tiện sử dụng "Phù hiệu xe tăng cường" trên các tuyến VTKLT báo cáo về Sở GTVT Hà Nội để phối hợp với Tổng cục ĐBVN và các Sở GTVT theo dõi, quản lý;

- Sau khi cấp "Lệnh điều động xe tăng cường", có trách nhiệm thông báo ngay cho các đơn vị khai thác bến xe các tỉnh (TP) liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho xe huy động tăng cường được Sở GTVT Hà Nội và bến xe cấp "Phù hiệu xe tăng cường";

- Có trách nhiệm nộp lại toàn bộ "Phù hiệu xe tăng cường" đã nhận về Sở GTVT Hà Nội (bao gồm Phù hiệu đã sử dụng, chưa sử dụng, phù hiệu hỏng...) và phải chịu trách nhiệm về việc phát, sử dụng đúng quy định về "Phù hiệu xe tăng cường".

- Thông báo, tuyên truyền tại bến xe cho các đơn vị vận tải sử dụng xe tăng cường, lái xe tăng cường chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, các quy định về hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô.

Xem chi tiết kế hoạch 1971/TB-SGTVT tại: tải về

 

  Album Ảnh