Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày đăng 31/10/2018 | 11:00  | View count: 464

Ngày 31/10/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành thông báo số 1211/TB-SGTVT về việc triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Thực hiện văn bản số 11726/BGTVT-TTCNTT ngày 15/10/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo kể từ ngày 01/11/2018, việc tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục Liên vận Quốc tế Việt Nam – Lào – Campuchia thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ được chuyển sang thực hiện tại Cổng một cửa điện tử Quốc gia.

Tổ chức, cá nhân đăng ký gửi hồ sơ trực tuyến tại chuyên mục Dịch vụ công  trực tuyến trên website của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ( http://sogtvt.hanoi.gov.vn hoặc truy cập  trực tiếp tại địa chỉ: https:// vns w.gov.vn.

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Cổng một cửa điện tử Quốc gia:

1. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

2. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

3. Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

4. Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

5. Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

6. Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

7. Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

8. Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào

9. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào

10. Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện.

Sở GTVT Hà Nội

 

  Album Ảnh