Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà Nội)-BX Lạc Sơn (Hòa Bình)
Ngày đăng 29/10/2018 | 03:00  | View count: 763

Ngày 29/10/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1132/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà Nội)-BX Lạc Sơn (Hòa Bình)

Sở GTVT Hà Nội đã ra thông báo 1132/TB-SGTVT gửi Sở Giao thông vận tải Hòa Bình, Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Theo biểu đồ tuyến vận tải hành khách bến xe Yên Nghĩa-bến xe Lạc Sơn đã niêm yết tại website của Sở GTVT hai đầu tuyến. Sở GTVT Hà Nội thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) - bến xe Lạc Sơn (Hòa Bình) của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình, cụ thể:

1. Tuyến bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) - bến xe Lạc Sơn (Hòa Bình)

Mã số tuyến: 2829.0616.A; Cự ly tuyến: 120 km

Số chuyến khai thác : 02 chuyến/ngày.

Giờ xuất bến:

- Tại bến xe Yên Nghĩa: nốt giờ xuất bến 1: 06hl5 (có 01 nốt giờ liền kề sau: 07h10); nốt giờ xuất bến 2: 08h15 (nốt giờ này có nốt giờ liền kề trước: 07h10, nốt giờ liền kề sau: 08h30)

- Tại bến xe Lạc Sơn: nốt giờ xuất bến 1:14h00; nốt giờ xuất bến 2: 14h20

Hành trình chạy xe: Bến xe Yên Nghĩa - Quốc lộ 6 - Hòa Bình - QL 12B - bến xe Lạc Sơn và ngược lại.

2. Tuyến bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) - bến xe Lạc Sơn (Hòa Bình)

Mã số tuyến: 2829.0616.H; Cự ly tuyến: 120 km

Số chuyến khai thác : 01 chuyến/ngày.

Giờ xuất bến:

- Tại bến xe Yên Nghĩa: nốt giờ xuất bến: 10h00 (có 01 nốt giờ liền kề sau: 15h15)

- Tại bến xe Lạc Sơn: nốt giờ xuất bến:13h40;

Hành trình chạy xe: Bến xe Yên Nghĩa - Xuân Mai - Đường HCM - Lạc Lương - Đa Phúc - Lạc Thịnh - Đường HCM - QL12B - bến xe Lạc Sơn và ngược lại.

Sở GTVT Hà Nội trân trọng thông báo, đề nghị Sở GTVT Hòa Bình phối họp niêm yết trên website của Sở các thông tin đăng ký khai thác tuyến đã nêu trên của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình.

Chi tiết Thông báo số 1132/TB-SGTVT.

Sở GTVT hà Nội

  Album Ảnh