Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà Nội)-BX Cao Sơn (thuộc huyện Đà Bắc,Hòa Bình); BX Yến Nghĩa (Hà Nội)-BX Mường Chiềng (thuộc huyện Đà Bắc, Hòa Bình)
Ngày đăng 29/10/2018 | 04:00  | View count: 661

Ngày 29/10/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1133/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà Nội)-BX Cao Sơn (thuộc huyện Đà Bắc,Hòa Bình); BX Yến Nghĩa (Hà Nội)-BX Mường Chiềng (thuộc huyện Đà Bắc, Hòa Bình)

Sở GTVT Hà Nội đã ra thông báo 1133/TB-SGTVT gửi Sở Giao thông vận tải Hòa Bình, Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội, Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Theo biểu đồ tuyến vận tải hành khách bến xe Yên Nghĩa-bến xe Lạc Sơn đã niêm yết tại website của Sở GTVT hai đầu tuyến. Sở GTVT Hà Nội thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh, cụ thể:

1. Tuyến bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) - BX Cao Sơn (thuộc huyện Đà Bắc, Hòa Bình):

Mã số tuyến : 2829.0816.A; Cự ly tuyến: 88 Km

Số chuyến khai thác : 01 chuyến/ngày.

Giờ xuất bến:

- Tại bến xe Yên Nghĩa: nốt giờ xuất bến: 08h30 (có 01 nốt giờ liền kề sau: 09h30);

- Tại bến xe Cao Sơn: nốt giờ xuất bến:13h30.

Hành trình chạy xe: Bến xe Yên Nghĩa - Quốc lộ 6 - Hòa Bình - TL433 - bến xe Cao Sơn và ngược lại.

2. Tuyến bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) - bến xe Mường Chiềng (thuộc huyện Đà Bắc, Hòa Bình):

Mã số tuyến: 2829.0916.A; Cự ly tuyến: 140 km

Số chuyến khai thác : 01 chuyến/ngày.

Giờ xuất bến:

- Tại bến xe Yên Nghĩa: nốt giờ xuất bến: 07h00 (có 01 nốt giờ liền kề sau: 11h15)

- Tại bến xe Mường Chiềng: nốt giờ xuất bến:13h30; 

Hành trình chạy xe: Bến xe Yên Nghĩa - Quốc lộ 6 - Hòa Bình - TL433 - bến xe Mường Chiềng và ngược lại.

Sở GTVT Hà Nội trân trọng thông báo, đề nghị Sở GTVT Hòa Bình phối họp niêm yết trên website của Sở các thông tin đăng ký khai thác tuyến đã nêu trên của Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh.

Chi tiết Thông báo số 1133/TB-SGTVT

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh