Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Phối hợp tổ chức tuyến vận tải hành khách bến xe Gia Lâm (Hà Nội)-bến xe cầu Rào (Hải Phòng)
Ngày đăng 29/10/2018 | 09:54  | View count: 152

Ngày 29/10/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 7204/SGTVT-QLVT về việc phối họp tổ chức tuyến vận tải hành khách bến xe Gia Lâm (Hà Nội)-bến xe cầu Rào (Hải Phòng)

Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3299/SGTVT-QLVT ngày 10/10/2018 của Sở GTVT Hải Phòng về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến bến xe Gia Lâm-bến xe cầu Rào (theo phương án của đơn vị vận tải điều chỉnh giờ xe xuất bến tại bến xe cầu Rào từ 20h30 về 20h00, tại bến xe Gia Lâm điều chỉnh từ 21h00 về 20h30, các thông số khách hành trình hoạt động, số chuyến, các nốt giờ khác được giữ nguyên).

Căn cứ các quy định về hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; Sau khi xem xét, trên cơ sở đề xuất của Công ty cổ phần bến xe Hà Nội, Sở Giao thông vận tải Hà Nội có ý kiến như sau:

 - Theo biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Gia Lâm (Hà Nội) đi bến xe cầu Rào (Hải Phòng) đã được Sở GTVT Hà Nội cập nhật và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://sogtvt.hanoi.gov.vn/. Theo đó, tại bến xe Gia Lâm không có giờ xuất bến lúc 20h30. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký khai thác đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Sở GTVT Hà Nội thống nhất về chủ trương với Sở GTVT Hải Phòng việc Công ty TNHH vận tải Bus Hải Phòng điều chỉnh phương án khai thác như đã nêu trên, bố trí giờ xe xuất bến tại Gia Lâm lúc 20h30 (nốt giờ này có 01 nốt gần kề lúc 20h00). Sở GTVT Hà Nội tiếp tục cập nhật giờ xe xuất bến trên biểu đồ tuyến bến xe Gia Lâm (Hà Nội) - bến xe cầu Rào (Hải Phòng) vào thời điểm gần nhất.

- Giao Công ty cổ phần bến xe Hà Nội phối họp với đơn vị vận tải thông báo trên hệ thống thông tin của bến để hành khách biết chủ động cho việc đi lại được thuận lợi. Điều chỉnh hợp đồng bến xe khi có sự đồng ý của Sở GTVT Hải Phòng.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh