Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 58/HDLN:SGTVT-TC-CT
Ngày ban hành 19/01/2018
Ngày có hiệu lực 19/01/2018
Người ký Vũ Văn Viện, Hà Minh Hải, Nguyễn Thế Mạnh
Trích yếu Hướng dẫn liên ngành số 58/HDLN:SGTVT-TC-CT về việc tổ chức thực hiện nộp phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố và giá dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 của Hội đồng nhân dân, Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội, Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành SGTVT-TC-CT
Thể loại Quản lý nhà nước