Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
24/2015/TTLT-BYT-BGTVT Thông tư liên tịch Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe 21/08/2015 Nguyễn Văn Thể, Nguyễn Thị Xuyên
17/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 21/07/2015 NGUYỄN QUỐC HÙNG
16/2015/QĐ-UBND Về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/05/2011 của UBND Thành phố quy định về xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn Thành phốn Hà Nội 17/07/2015 VŨ HỒNG KHANH
86/2014/NĐ-CP Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 10/09/2014 NGUYỄN TẤN DŨNG
18/2014/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội 21/04/2014 NGUYỄN VĂN SỬU
07/2014/QĐ-UBND V/v ban hành quy định Quản lý bến thủy nội địa tham gia hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí trên địa bàn Thành phố Hà Nội 06/02/2014 NGUYỄN VĂN KHÔI