TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
2 Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
3 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
4 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
5 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
6 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
7 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
8 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
9 Đăng ký khai thác tuyến Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
10 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào – Campuchia Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
12 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
13 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
14 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
16 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
17 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
18 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
19 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
20 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái