TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
2 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
3 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
4 Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
5 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Mức độ 4 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
6 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
7 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
8 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
9 Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc. Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
10 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS (tiểu vùng sông Mekong) cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
11 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
12 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) 2 Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
13 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng. Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
14 Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và ô tô. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
15 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
16 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 2 Phòng Kế hoạch - Tài chính
17 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 2 Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
18 Thiết lập khu neo đậu Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
19 Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
20 Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông