TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Mức độ 4 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
2 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
3 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
4 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
5 Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc. Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
6 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS (tiểu vùng sông Mekong) cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
7 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
8 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng. Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
9 Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và ô tô. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
10 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
11 Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Mức độ 2 Phòng Kế hoạch - Tài chính
12 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Mức độ 3 Phòng Kế hoạch - Tài chính
13 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Mức độ 2 Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
14 Thiết lập khu neo đậu Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
15 Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
16 Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
17 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
18 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
19 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
20 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa Mức 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông