TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
2 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
3 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
4 Công bố hoạt động bến thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
5 công bố hoạt động cảng thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
6 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
7 Công bố hoạt động khu neo đậu Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
8 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
9 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
10 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
11 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
12 Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
13 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
14 Công bố đóng khu neo đậu Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
15 Công bố đóng luồng đường thủy nội địa chuyên dùng khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
16 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
17 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
18 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
19 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
20 Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái