TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
2 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
3 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Mức độ 4 Phòng Quản lý vận tải
4 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
8 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
9 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
10 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
11 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
12 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Mức độ 4 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
13 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Mức độ 4 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
14 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
15 Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thủy Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
16 Cấp giấy phép xe tập lái Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
17 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
18 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
19 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái