TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc.
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Người lái xe hoặc đại diện cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc đến Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phương tiện gặp sự cố, phù hợp với phạm vi hoạt động của giấy phép vận tải.

- Việc Gia hạn chỉ áp dụng đối với  phương tiện của Trung Quốc hết hạn giấy phép vận tải hoặc quá thời gian lưu hành tại Việt Nam nếu có lý do chính đáng (thiên tai, tai nạn, hỏng không sửa chữa kịp...) được gia hạn 01 lần với thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

b) Giải quyết TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép vận tải cho phương tiện; trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải.

- Nộp trực tuyến trên trang thông tin điện tử: http://www.sogtvt.hanoi.gov.vn.

- Thực hiện trả kết quả qua Dịch vụ bưu chính công ích.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy phép vận tải;

- Giấy đăng ký phương tiện (bản sao chụp);

- Đơn đề nghị gia hạn theo mẫu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý vận tải
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy phép vận tải.
Lệ phí

Không có.

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 61.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có

Cơ sở pháp lý