TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

 Tổ chức, cá nhân có phương tiện phi thương mại Campuchia hết hạn giấy phép hoặc quá thời gian lưu hành tại Việt Nam nếu có lý do chính đáng (như: thiên tai, tai nạn, hỏng hóc không sửa chữa kịp) thì nộp hồ sơ đề nghị  gia hạn đến Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện đang lưu trú.

b) Giải quyết TTHC:

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải trả lời việc gia hạn. Trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận hồ sơ
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải.

- Nộp trực tuyến TẠI ĐÂY.

- Thực hiện trả kết quả qua Dịch vụ bưu chính công ích

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn theo mẫu;

- Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam (bản chính);

- Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý vận tải
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép liên vận được gia hạn.
Lệ phí

Không có

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 26.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Cơ sở pháp lý

- Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thi hành một số điều của hiệp định và nghị định thư thực hiện hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia;