Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội diễn tập đảm bảo tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2023

Sáng 24/5, tại Khu liên cơ quan Thành phố (258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội), Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức khai mạc diễn tập đảm bảo tác chiến trong khu vực phòng thủ của Sở năm 2023.

Lực lượng của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hành diễn tập

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Quyết Thắng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự Bộ Giao thông Vận tải; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố; đại biểu Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố; đại biểu các Sở, ban, ngành Thành phố; Ban Giám đốc và các thành viên trong Ban Chỉ huy quân sự Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Phát biểu khai mạc chương trình diễn tập, đồng chí Nguyễn Phi Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Sở Giao thông và Vận tải đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Sở đã chủ động tham mưu bố trí các nguồn lực trực tiếp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh,… Sở cũng luôn coi trọng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, chủ động rà soát, lập danh sách báo cáo, phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng 2, 3, 4 theo quy định. 

Đồng chí Nguyễn Phi Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phát biểu khai mạc diễn tập

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022”; Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 03/3/2023 của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội “về diễn tập bảo đảm trong khu vực phòng thủ cho các sở, quận, huyện năm 2023”, cuộc diễn tập đảm bảo tác chiến trong khu vực phòng thủ năm nay có ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. 
 “Thông qua cuộc diễn tập nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của Ban Giám đốc, năng lực tham mưu của các phòng, đơn vị thuộc Sở; nâng cao chất lượng tổng hợp và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ Sở, từ đó, có biện pháp tiếp tục tham mưu với Thành phố củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, đồng chí Nguyễn Phi Thường cho hay.

Đại biểu tham dự khai mạc diễn tập

Nhấn mạnh cuộc diễn tập đòi hỏi chất lượng cao, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị và mong các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập Thành phố quan tâm theo dõi, hướng đẫn kịp thời, tạo mọi điều kiện để cuộc diễn tập thành công tốt đẹp. Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hiệp đồng, chủ động sáng tạo, khiêm tốn học hỏi để trau dồi kiến thức và năng lực hành động, góp phần thiết thực vào thành công của cuộc diễn tập.
Ngay sau chương trình khai mạc, các đại biểu và lực lượng tham gia triển khai thực hành diễn tập với đề mục: Sở Giao thông Vận tải phối họp với các Sở, ngành tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành bảo đảm tác chiến phòng thủ. Quy trình diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng tự vệ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của Sở vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Thực hành tác chiến phòng thủ.

 

Phạm Linh/https://hanoi.gov.vn/

  Album Ảnh