Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Đại hội Chi bộ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày đăng 08/09/2022 | 5:29 PM

Ngày 8/9, Chi bộ Trung tâm quản lý giao thông công cộng tổ chức Đại hội Chi bộ Trung tâm quản lý giao thông công cộng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2025, là Đại hội điểm Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ. đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ cơ quan Sở Giao thông vận tải. Dự Đại hội có đồng chí Đào Việt Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Đ/c Nguyễn Hoàng Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTQLGTCC phát biểu tại Đại hội

Tháng 11/2020, Chi bộ Chi bộ Trung tâm quản lý giao thông công cộng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 02 Chi bộ (Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị và Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo). Hiện nay, Chi bộ có số lượng 56 đảng viên (chiếm tỷ lệ 18%) trong toàn Đảng bộ.
Với vai trò của Chi bộ đảm đương trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giúp Sở GTVT và UBND Thành phố xây dựng và thực hiện các đề án, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố và tới các tỉnh liền kề; Quản lý và điều hành hệ thống vận tải hành khách công cộng; Phát hành và quản lý hệ thống vé; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ; Tổng hợp, quản lý, khai thác dữ liệu về GTVT; Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình GTVT.

Với tinh thần trách nhiệm rất cao Đại hội nhìn thẳng vào sự thật những kết quả đạt được và đã nêu lên những mặt còn tồn tại, hạn chế và chất lượng một vài nhiệm vụ chưa đạt chỉ tiêu đề ra, như: Tỉ lệ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng chưa đạt được theo kế hoạch; một số nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng tiến độ phải điều chỉnh (7 nhiệm vụ/12 nhiệm vụ công việc trong Chương trình công tác), kết quả và hiệu suất thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ còn thấp, vẫn còn biểu hiện thiếu tâm huyết và động lực làm việc. 

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội Chi bộ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Mặc dù còn có những mặt hạn chế, do nhiều mặt tác động khách quan (trong đó có đại dịch Covid-19) và chủ quan, nhưng chúng ta khẳng định rằng Chi bộ Trung tâm quản lý giao thông công cộng trong nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới, nhất là trong những năm gần đây. Chi bộ luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ 8 đề ra như:

Về công tác chuyên môn: đã tích cực chủ động, trong công tác tham mưu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực VTHKCC như: bộ tiêu chí quy định về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; đề án rà soát, bố trí hợp lý các điểm dừng đỗ, điểm trung chuyển phục vụ kết nối giữa các loại hình vận tải hành khách công cộng; đề án rà soát, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách trợ giá VTHKCC; đề án thu phí phương tiện cơ giới; phương án vé liên thông đa phương thức; quy định quản lý khai thác hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình VTHKCC bằng xe buýt CNG và buýt BRT;....
Đây là các văn bản “hạ tầng khung” hoàn thiện các quy định của pháp luật về vận tải hành khách công cộng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công quản lý nhà nước về quản lý VTHKCC của Sở nói riêng và Thành phố nói chung.
Đã tích cực tham mưu mở mới, tăng số lượng 28 tuyến buýt từ 126 lên 154 tuyến (đạt 22,2%), số xe buýt tăng 307 phương tiện từ 1.934 lên 2.241 (đạt 15,8%), số điểm dừng đỗ tăng 441 từ 3.941 lên 4.382 (đạt 11,2%). Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng từ 14,85% lên 17,36%...
Về công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, nâng lên sức chiến đấu của tổ chức chi bộ, cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, đưa sinh hoạt cấp ủy, chi bộ vào nề nếp. 
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12; triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Dân vận khéo” và đăng ký thi đua hằng năm… đã góp phần rất đáng kể vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan Sở và nâng cao vai trò, vị trí của Chi bộ.
Về chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật Đảng và công tác xây dựng Đảng, Chi bộ quán triệt nghiêm túc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên. 
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã chăm bồi và phát triển Đảng được 17 đồng chí, so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã đạt và vượt 5 chỉ tiêu; Chi bộ là đơn vị dẫn đầu trong công tác kết nạp Đảng của Đảng bộ; đây là sự nỗ lực rất lớn của tập thể Chi bộ, những đảng viên mới kết nạp phát huy tốt tác dụng và là nguồn cán bộ được quy hoạch kế tiếp của Đảng bộ.

Đ/c Đào Việt Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT HN phát biết tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đào Việt Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội biểu dương, đánh giá cao những thành tích kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Đào Việt Long đề nghị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Sở, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Sở, tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, để  tổ chức, thực hiện tốt công việc được giao./.

  Album Ảnh