Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày đăng 19/07/2022 | 2:18 PM

Nhằm nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, thanh tra viên, nhân viên thuộc Sở GTVT Hà Nội. Ngày 18/7/2022, Sở GTVT Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với 350 cán bộ, thanh tra viên, nhân viên, viên chức.

Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Khanh – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược & Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ chia sẻ, trao đổi các các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Mục đích của Hội nghị tập huấn nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng; Gắn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trọng tâm năm 2022 nhằm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi các cơ hội phát sinh, lãng phí.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về phòng, chống tham nhũng, các kiến thức và kỹ năng chuyên môn về công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh vận tải nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xác định vai trò, trách nhiệm, phát huy vai trò và tính chủ động của từng đơn vị

Buổi tập huấn diễn ra sôi nổi, giảng viên đã chia sẻ, trao đổi với học viên các văn bản pháp luật như: Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân; Nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý đơn, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, các quy định mới về công tác tiếp công dân…và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan mới ban hành.


Sở GTVT Hà Nội

 

  Album Ảnh