Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

TB: V/v hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu gửi bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 06/09/2021 | 1:00 AM

Thực hiện Văn bản số 2901/UBND-ĐT ngày 04/9/2021 của UBND Thành phố về việc hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh và Phương án số 204/PA-UBND ngày 03/9/2021 về Phân Vùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Ngày 06/9/2021, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản số 4005/SGTVT-QLVT về việc hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu gửi bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021.
Sở Giao thông vận tải trân trọng thông báo về việc hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu gửi bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021, như sau:
1. Thời gian được phép hoạt động: Từ 09h00 đến 20h00 hàng ngày.
2. Phạm vi hoạt động: Vùng 1 (theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021)
3. Điều kiện hoạt động: Nhân viên vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu gửi phải có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế.
4. Đề nghị các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:
- Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với nhân viên giao hàng khi tham gia vào hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu gửi;
- Rà soát, tổng hợp danh sách nhân viên giao hàng của các đơn vị, doanh nghiệp duy trì hoạt động ở mức tối thiểu để đảm bảo cung ứng vận chuyển giao nhận hàng hóa, bưu gửi gửi Công an Thành phố để được cấp Giấy đi đường và mã nhận diện;
- Đề nghị cá nhân sau khi được cấp Giấy đi đường/Thẻ mua hàng thiết yếu chủ động khai báo y tế qua Website:https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi ra đường, tham gia giao thông.
Sở Giao thông vận tải trân trọng Thông báo và đề nghị các Cơ quan và các đơn vị biết và thực hiện./.

Sở GTVT Hà Nội

 

  Album Ảnh