Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Đôn đốc thực hiện cấp lại phù hiệu cho xe hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe)
Ngày đăng 04/06/2021 | 5:32 PM

Ngày 4/6/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2452/SGTVT-QLVT về việc cấp lại phù hiệu cho xe hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) gửi các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng.

Thực hiện quy định tại điểm b khoản 6 Điều 36 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định quy định việc chuyển tiếp về cấp và sử dụng phù hiệu, biển hiệu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, 
Với mục tiêu cấp lại phù hiệu cho xe hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ thời gian xong trước ngày 01/7/2021, Sở GTVT Hà Nội đã có nhiều văn bản triển khai và đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải để thực hiện việc cấp lại phù hiệu cho xe hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) theo quy định
Mặc dù đã tích cực đôn đốc, nhắc nhở, chuẩn bị các điều kiện để các đơn vị vận tải triển khai cấp lại phù hiệu theo quy định, tuy nhiên còn nhiều đơn vị vận tải chưa thực hiện cấp lại phù hiệu. Đến nay, số lượng phương tiện được cấp lại phù hiệu của các đơn vị còn ít so với số lượng phương tiện có phù hiệu còn thời hạn.
Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định, đáp ứng được mục tiêu đặt ra, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hợp đồng:
- Khẩn trương thực hiện thủ tục cấp lại phù hiệu cho xe hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ. Thời gian xong trước ngày 01/7/2021. 
- Kể từ ngày 01/7/2021, phù hiệu cấp cho xe hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ sẽ không còn hiệu lực. Sở GTVT Hà Nội sẽ thông báo đến các cơ quan chức năng danh sách phù hiệu không còn hiệu lực để kiểm tra, xử lý theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 23 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, đồng thời Sở GTVT Hà Nội sẽ không thực hiện việc cấp lại phù hiệu đối với các xe đã được cấp phù hiệu theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ. Sau thời gian trên, các đơn vị có nhu cầu cấp phù hiệu, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.
Sở GTVT thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh