Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải
Ngày đăng 18/05/2021 | 3:58 PM

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên cả nước và thành phố Hà Nội có diễn biến phức tạp, để tiếp tục thực hiện nghiêm và có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu các đơn vị vận tải, khai thác bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương và thành phố Hà Nội.
- Trong quá trình thực hiện ghi chép thông tin của hành khách, đề nghị lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải tự ghi chép thông tin, không được để hành khách tự ghi và chuyển cho hành khách khác để hạn chế việc lây nhiễm dịch bệnh có thể xảy ra.
2. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội:
- Tiếp tục duy trì các tổ công tác, các chốt trực kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch, Phương án đã được phê duyệt.
- Xử lý nghiêm các vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; vi phạm trong công tác phòng chống dịch quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế “Khoản 2 Điều 14. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, Điều 5, Khoản 1, Khoản 2 Điều 6; Điều 18, Điểm a, b, d Khoản 2 Điều 34…”.
- Trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn tại các tổ công tác, các chốt, đề nghị các đơn vị phổ biến những hình thức xử phạt vi phạm cho lái xe, doanh nghiệp để tạo sức răn đe và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh.
3. Giao các đơn vị khai thác bến xe:
- Tuyên truyền trên hệ thống thông tin của bến xe các hình thức xử lý vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; vi phạm trong công tác phòng chống dịch quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
- Thường xuyên cập nhật diễn biến, tình hình thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải, báo cáo Sở Giao thông vận tải khi có yêu cầu.
Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

2132/SGTVT-QLVT

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh