Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND TP Hà Nội
Ngày đăng 12/05/2021 | 1:50 PM

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến hết sức phức tạp và khó lường; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 
Quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố và tập trung thực hiện một số nội dung sau:
-Tiếp tục thực hiện tốt phương châm: Phát hiện kịp thời, thần tốc truy vết, tăng cường xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch triệt để, thực hiện tốt thông điệp 5K, huy động cả hệ thống chính trị, nhân dân cùng vào cuộc, chung tay phòng chống dịch trên tinh thần 4 tại chỗ và thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo để chì đạo kịp thời; làm chủ trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian sớm nhất; tuyệt đối không để sót, không bỏ lọt F1, F2 và các ca nghi ngờ. 
-Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, trường hợp thực sự cấp thiết chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiếu 2m và các biện pháp: Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn. Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điếm phục vụ công tác bầu cử; thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch. 
-Tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. 
-Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại phòng, ban, đơn vị; không ra khỏi Thành phổ (trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến cấp trên); chịu trách nhiệm theo quy định nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, ban, đơn vị mình mắc bệnh COVID-19 do lỗi lơ là, chủ quan, không gương mẫu tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, không kiểm soát tốt, buông lỏng quàn lý. Xử lý nghiêm các trường hợp liên quan nếu để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là những điển hỉnh “người tốt, việc tốt”, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo. 
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Sở GTVT Hà Nội
 

  Album Ảnh